tr | en
Devlet Su leri Samsun 7. Blge Mdrl 19 Mays Baraj sale Hatt Yapm i

% 51 Orta olduumuz Yayla-Kur Adi Ortakl'nn üstlendii söz konusu i ile ilgili sözleme 30.09.2016 tarihinde taraflarca imzalanm olup , yer teslimi 10.10.2016 tarihinde yaplmtr. Söz konusu iin yapm süresi 820 gündür.