tr | en
SK stanbul Avrupa 2.Blge 3.Ksm Mteferrik Atksu , Yamursuyu Kanal ve Dere Islah naat

 stanbul Su Kanal daresi SK Genel Müdürlüü ile irketimiz arasnda "stanbul Avrupa 2.Bölge 3.Ksm Müteferrik Atksu , Yamursuyu Kanal ve Dere Islah  naat" iine ilikin sözleme 24.06.2015 tarihinde imzalanmtr.2018 ylnda iin kabulü gerçekletirilecektir.