tr | en
Ankara Bykehir Belediyesi 19 Adet Mescit Yapm i

Ankara Büyükehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bakanl ve irketimiz arasnda "Muhtelif Park ve Rekreasyon Alanlarna Mescit Yapm" iine ilikin sözleme 02.01.2014 tarihinde imzalanm, geçici kabul 02.10.2014 tarihinde yaplmtr.