tr | en
ASK Kuzey Kuaklama Kollektr Hatt Yapm i

Ankara Su Kanal daresi (ASK) Kanal Yatrm Dairesi Bakanl ve irketimiz arasnda "Ankara li kinci Etap Kuzey Kuaklama Atksu Kollektör Hatlar Yapm" iine ilikin sözleme 07.02.2014 tarihinde imzalanmtr. 2016 ylnn 2. çeyreinde iin kabulü gerçekletirilecektir.