tr | en
atalaz Termik Santrali Kl ve Cruf Depolama Baraj naat

 Barajn esas amac Çatalaz Termik Santralinden çkan küllü suyun depolanmas ve suyun tekrar kullanlmasna yöneliktir. Bu amaçla yaplan barajn gövdesi kil çekirdekli kaya dolgudur. Küllü suyu tama amaçl proje kapsamnda; Baraj Gövde naat (Gövde tipi kil çekirdekli kaya dolgu), Ulam Tüneli (Tünel tipi atnal, betonarme kaplamadr), Acil Su Boaltm Kanal, I. Kademe Terfi Hatlar (Bazalt Boru), II. Kademe Terfi Hatlar (Bazalt Boru) (Boru boylar 1080 + 5697 = 6777 m), Vana Odalar, Pompa Binas, Geri Dönüüm Hatt, Boru Hatlar Çelik Konstrüksiyon Köprü ve Ayaklar, letme ve Servis Yollar yaplmtr. Taahhüdün kabul ilemleri 2010 ylnda tamamlanmtr.