tr | en
Bursa narck Baraj naat

 Çnarck Baraj Bursa il merkezine 55 km. mesafededir. Barajn amac enerji, sulama ve takn korumaya yönelik olup ayn zamanda Bursa kentinin içme ve kullanma suyu ihtiyacn karlayacak çok amaçl bir projedir. Baraj 210 m. Talveg kotuna sahip olup, baraj gölünden 11.200 m. kuvvet tüneliyle beslenen 120 mw. Güçlü Hidroelektrik Santrali, Gövde Dolgusu, Derivasyon Tünelleri, Dolu Savak ve tüm ulam yollar tamamlanmtr. 
Toprak ve kaya gövde dolgu tipi olan barajn gövde hacmi 4.771.000 m3, akarsu yatandan yükseklii 125,00 m, normal su kotunda göl hacmi 372,94 hm3, normal su kotunda göl alan 10,14 km2'dir. 120 MW güç ile yllk 548 GWh'lik enerji üreten baraj, 6.597 hektarlk bir alana da sulama hizmeti salamaktadr.